Lappeenrannan varuskuntahistoria

104 1780-luvun tilanteesta muodostuu jo selkeämpi kuva. Raastuvanoikeuden pöytäkirjoissa vuodelta 1786 säilyneen kaupungin rakennusten inventoinnin mukaan linnoituksessa sijaitsi tällöin kivisen kasarmin lisäksi yhteensä kolme puista kasarmia ja tykkimiesten majoitustalo. Kaksi kasarmeista sijaitsi kaupungin pohjoisosassa. Kolmannella on saatettu tarkoittaa provinssikanslian korpraalille ja kuuden miehen vahvuisen vartiolle vuonna 1757 valmistunutta rakennusta. Inventoinnin mainitsemalla tykkimiesten majoitustalolla lienee tarkoitettu tykistön käytössä ollutta pientä linnoitusniemen luoteisosassa sijainnutta tykistön puukasarmia. Suorakaiteen muotoinen ja aumakattoinen rakennus oli sijoitettu pitkä sivu ylätasanteen pohjoisimman poikkikadun varteen (numero 9). Pääty oli kohti pääkadun länsipuolella sijainnutta luoteisosan pitkittäiskatua. Kasarmin pohjakaava oli äärimmäisen yksinkertainen. Suorakaiteen muotoinen rakennus koostui kahdesta samankokoisesta huoneesta, joiden välissä oli eteinen. Eteisestä oli myös käynti ullakolle. Julkisivun puolella huoneissa oli kaksi ikkunaa. Yksinkertaista ja symmetristä julkisivua jäsensivät lisäksi korkean aumakaton kaksi katto-ikkunaa. Eteiseen johti kaksiaskelmainen leveähkö porras. Rakennuksessa oli ainakin 1800-luvun alussa lautakatto. Rakennus rakennettiin jo ennen vuoden 1774 asemakaavasuunnitelmaa, 1700-luvun lopussa rakennusvuodeksi ilmoitettiin 1770. Vuoden 1774 asemakaavasuunnitelmassa sen tilalle oli suunniteltu neljää suurta kasarmirakennusta. Näistä rakennettiin loppujen lopuksi 1770-luvulla vain yksi. Vuonna 1798 valmistui toinen kivikasarmi luoteisnurkkaan, mutta vielä tällöinkin jäi puukasarmi paikalleen. Kuitenkin jo vuonna 1803 insinöörikomennuskunta raportoi rakennuksen olevan huonokuntoinen ja tyhjä. Kasarmi purettiin vihdoin vuosikymmenen lopussa. Kaksi muuta puukasarmia sijaitsivat linnoituksen pohjoisosan ranta-alueella. Vuoden 1774 asemakaavasuunnitelmassa linnoituksen pohjoisrantaan oli suunniteltu rakennettavaksi kaksi aumakattoista kasarmirakennusta ja niiden väliin varastorakennus. Puurakennukset esiintyvät kartassa vuodelta 1780 ja 1790-luvun loppupuolen karttamateriaalissa, mutta eivät enää vuosisadan alun rakennustöitä kuvaavissa kartoissa. 1800-luvun alussa linnoituslaitteiden rakennustyöt nimittäin etenivät pohjoisrantaan ja kasarmit purettiin niiden alta. 1790-luvun loppuun ajoittuvassa Viipurin kuvernementin atlaksessa on esitetty Lappeenrannan kohdalla piirustuksessa n:o 6 vanhaksi kasarmiksi nimetyn kasarmirakennuksen puolikasta kuvaava julkisivu- ja pohjapiirustus. Rakennuksen pohjakaava on näkyvältä osaltaan identtinen linnoituksen vanhimman, 1770-luvun alussa rakennetun satulakattoisen kivikasarmin kanssa. Fasadi taas muistuttaa vuonna 1798 rakennettujen neljän aumakattoisen ja keskenään samankaltaisen kivikasarmin julkisivuja. Pietarissa säilyneisiin atlaksiin kuuluvien, Lappeenrannan insinöörikomennuskunnassa laadittujen piirustusten mukaan puukasarmien pohjakaavat todella olivat identtisiä satulakattoisen kivikasarmin kanssa. Toiseen piirustukseen liittyvän maininnan mukaan rakennus oli rakennettu vuonna 1778, siis vuotta ennen satulakattoista kivikasarmia. Pietarin julkisivupiirustuksen mukaan Viipurin kuvernementin atlaksen julkisivun puolikas pitää paikkansa lukuun ottamatta savupiippujen lukumäärää – vuoden 1788 puukasarmeissa oli vuoden 1798 kasarmeihin verrattuna, erilaisesta pohjakaavasta johtuvina, kolme oviaukkoa ja enemmän savupiippuja. Julkisivuiltaan rakennukset eivät siten, etenkin kun muistetaan, että ne oli tehty puusta, olleet volyymiltään yhtä “tiiviitä” ja suljettuja kokonaisuuksia kuin kivikasarmit. Puukasarmit olivat lisäksi pidempiä. 1790-luvulla rakennettiin kaupunkiin lisää kasarmeja. Tällöin pyrittiin yleensäkin sijoittamaan Vanhan Suomen linnoituksiin enemmän joukkoja ja varastoja. Vuosikymmenen loppupuolella, vuonna 1798, valmistuivat linnoituksessa yhä edelleen sijaitsevat neljä jo mainittua samojen piirustusten mukaan rakennettua tiilikasarmia. Vuosisadan vaihteessa suunniteltiin Lappeenrantaan rakennettavaksi vielä kivistä kaksikerroksista kasarmia. Rakennus olisi vuodelta 1799 olevan kartan mukaan sijoitettu pääkadun varteen vuonna 1798 rakennettujen kolmen kasarmin ja corps de garden väliin. Kasarmisuunnitelman pohjakaava oli yksinkertainen ja noudatti 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa venäläisissä sotilaskasarmeissa käyttöön otettua pohjakaavatyyppiä. Suorakaiteen muotoisen rakennuksen lävisti keskeltä molemmilta puoliltaan avoin eteiskäytävä, josta oli käynti molemmilla sivuilla sijaitseviin suuriin, avoimiin majoitustiloihin. Piirustuksen mukaan olisivat eteiskäytävästä myös johtaneet portaat toiseen kerrokseen. Majoitushuoneiden molemmissa päissä sijaitsivat suuret uunit. Makuulaverit kiersivät huonetilojen laidoilla, keskellä huoneita sijaitsivat katon tukipilarit. Suunnitellun rakennuksen ulkoarkkitehtuuri oli hyvin askeettista. Julki

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=