Lappeenrannan varuskuntahistoria

112 uutta, ylhäältäpäin tuotua arkkitehtuuria Juhana Salosen rakentama kirkko edusti kansanomaisen ja paikallisen rakennustavan huipentumaa. 8.5.11 Saimaan laivaston rakennukset Saimaan laivaston puurakennukset oli rakennettu päälinnoituksen ulkopuolella “Meriesikaupunkiin”. Merisotilaiden majoitusrakennukset olivat alkuun vain yksittäisiä Hauhon rantaan rakennettuja tupia. Myöhemmin kuitenkin paikalle rakennettiin suuri matruusikasarmi, sairaala ja muita rakennuksia. Rakennukset sijaitsivat linnoitusniemen länsipuolella useassa paikassa. Tyysterniemen puolella oli osaston komentajan seitsemän erillisen rakennuksen ryhmittymä, Pallon etulinnakkeesta etelään ja Nikolain linnakkeesta länteen sijaitsi toinen suurempi rakennusryhmittymä, jossa sijaitsivat omalla aidatulla pihalla matruusikasarmi, vastapäätä sitä keittiö ja pihan kulmissa kaksi käymälää sekä omalla pihallaan sairaalarakennus piharakennuksineen. Kauimpana etelässä sijaitsivat venevajat ja varastot omalla aidatulla alueellaan. Näistä rakennusryhmittymistä erilleen alueiden välisille teille ja esikaupunkeihin oli vielä sijoitettu lähinnä vartio- ja varastorakennuksia sekä upseerien asuinrakennuksia. Laivaston rakennuksia ei ollut sijoitettu linnoitusniemen rakennusten tapaan säännölliseen asemakaavaan, vaan rakennukset seurasivat rantaviivaa. Rakennuksia yhdisti toisiinsa rannan mukainen tie, joka matruusikasarmin kohdalla haarautui venevajoille ja maantielle johtavaksi tieksi. Rakennuksista on säilynyt kuvaus vuodelta 1807, jolloin arkkitehti Andrei Saharov vieraili Lappeenrannassa. Amiraliteetti oli määrännyt Saharovin jo syksyllä 1806 tekemään katselmuksen Lappeenrannan tullirakennuksissa ja valvomaan kyseisenä vuonna amiraliteetin rakennuksien valmistumista Lappeenrannassa. Saharov ei kuitenkaan muiden kiireidensä vuoksi ehtinyt kaupunkiin kuin helmikuussa 1807. nuiskin lainauksen mukaan Saharov kuvasi Lappeenrannan satamaa seuraavasti: “Kymmenen puista vajaa tykkiveneiden säilytykseen ja korjaamiseen, keskenään pikku alukset...”. Tämän runollisen kuvauksen ohella Saharov mainitsi satamassa olevan – ilmeisestikin juuri rakenteilla tai juuri valmistumassa – sairaalan, johon kuuluivat muun muun muassa apteekki, keittiö, leipomo, materiaalivarasto ja ruumishuone. Sairaalassa oli Saharovin mukaan erillinen palvelija- ja varasto-osasto. Arkkitehtina myöhemmin suurta mainetta niittänyt Saharov laati vuonna 1807 myös joitakin piirustuksia Lappeenrannan laivaston rakennuksiksi. Piirustukset ovat säilyneet Pietarissa laivaston keskusarkiston Lappeenrannan laivaston rakennuksia kuvaavassa piirustussarjassa. Saharovin osuus piirustuksista on kuitenkin vähäinen. Suurimman osan piirustuksista on allekirjoittanut “Arkkitehti ja kollegioasessori von Stempel”, ne ajoittuvat vuosiin 1805–1807. Piirustusten mukaan kaikki Saimaan laivaston rakennukset olivat puurakenteisia ja niissä oli lautakatto. Laivaston keskusarkiston piirustussarjassa kuvatuista rakennuksista ainakin matruusikasarmi ja sairaalan vieressä sijainnut leipomo oli rakennettu piirustusten kuvaaman pohjakaavan muodossa. Matruusikasarmia koskevan piirustuksen allekirjoitti von Stempel, piirustukseen ei kuitenkaan merkitty päiväystä. Puusta rakennettuun yksikerroksiseen ja aumakattoiseen rakennukseen oli sijoitettu runsaasti majoitustilaa – piirustuksen tekstin mukaan 300 ihmiselle. Yli 40 sasenin pituisessa rakennuksessa oli 12 isoa tupaa ja kolmen eteisen jatkona kolme pienempää tupaa. Kutakin kohden oli aina yksi tulisija ja makuulaverit kiersivät tupaa. Sisäänkäynnit sijaitsivat kasarmipihan puolella, eteisistä kuljettiin niiden molemmilla puolin sijaitseviin tupiin ja näistä edelleen seuraaviin tupiin. Aina eteisen, yhden pienen ja neljän ison tuvan välissä oli väliseinä. Siten kasarmi jakaantui kolmeen erilliseen majoituslohkoon, joihin oli mahdollista kuhunkin sijoittaa 100 miestä. Pohjakaava oli periaatteessa aivan samankaltainen kuin linnoitusniemelle 1770-luvulla rakennetun satulakattoisen kivikasarmin plaani. Kasarmin rannanpuoleista julkisivun pitkää ikkunariviä rytmittivät eteisten kohdan harvempi ikkunaväli, savupiiput ja kattoikkunat. Kattoikkunoihin oli von Stempelin allekirjoittamassa piirustuksessa piirretty, kaikitenkin viitteenä laivastoon, pyöreät kajuutan ikkunoita muistuttavat ikkunat.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=