Lappeenrannan varuskuntahistoria

145 9.5 Lappeenrannan reservikomppania 9.5.1 Reservikomppanioiden perustaminen Suomeen Pantaessa Asevelvollisuuslakia täytäntöön autonominen Suomi jaettiin vuoden 1882 alussa reservipiireihin. Niistä kullekin hankittiin reserviläisten koulutusta varten eri osiin Suomea harjoitusalueita sekä myös rakennuksia harjoituspaikoille. Läänien kuvernöörien ehdotukset sopivista kokoontumispaikoista saatiin senaattiin jo vuoden 1881 aikana. Senaatti asetti alueille eräitä laatuvaatimuksia: maaperän tuli olla terveellinen, harjoituskenttä ja ampumarata tuli voida rakentaa, kokoontumispaikan tuli sijaita reservipiirin keskellä, muonitus ja vedensaanti tuli varmistaa. Kesällä 1882 kenraalikuvernöörin ja sotaväen esikuntaupseerit tarkastivat eri läänien kokoontumispaikat. Tarkastuskäyntien yhteydessä maanmittarit laativat alueista sijaintikartat. Näihin oli sijoitettu tarvittavat ampumaradat ja harjoituspaikat. Tässä vaiheessa myös jo katsottiin alustavasti kokoontumispaikkojen rakennusten paikat. Kokoontumispaikat valittiin yhteensä 32 reservikomppanialle. Viipurin läänin neljä komppaniaa osoitettiin Lappeenrantaan, Muolaahan, Rautjärvelle ja Sortavalaan. Senaatin mielestä ei reservikomppanioita tarvinnut kutsua harjoituksiin vielä vuonna 1882. Tällöin jo kuitenkin koulutettiin niiden vakinaista päällystöä. Ensimmäiset reservin harjoitukset järjestettiin seuraavana kesänä. 9.5.2 Kokoontumispaikkojen suunnittelu Yleisten rakennusten ylihallitus alkoi suunnitella reservikomppanioiden parakkeja saatuaan senaatin sotilastoimituskunnan niitä koskevan kirjeen 2.11.1881. Siinä pyydettiin vaihtoehtoisia suunnitelmapiirustuksia ja kustannuslaskelmia rakennettavista parakeista. Asia eteni sotilastoimituskunnan mielestä kovin hitaasti, sillä se tiedusteli 21.3. 1882 työn joutumista. Ylihallitus vastasi sotilastoimituskunnalle 12.4. 1882 hiljattain kuolleen ylijohtaja Axel Hampus Dalströmin ja ylimääräisen arkkitehdin Evert Lagerspetzin yhdessä laatineen yhdessä Suomen sotaväen päällikön kenraalimajuri Ramsayn ja sotilasrakennusten intendentin eversti Mansnerin kanssa kaksi hylättyä vaihtoehtoa komppania- ja kasarmirakennuksiksi sekä rakennusohjelman. Piirustusten laadinta oli keskeytynyt Dalströmin kuoleman takia. Lisäksi Lagerspetz oli johti Uudenmaan tarkkaampujapataljoonan kasarmien rakentamista. Monien muiden töiden rasittama ylihallitus ei ehtinyt jatkaa piirustusten laatimista ja jättänyt sen ensimmäiselle arkkitehti Bomanille. Kirjeessään se arveli kuitenkin saavansa suunnitelmapiirustukset ja kustannusarvion valmiiksi muutaman kuukauden kuluessa. Reservikomppaniain parakkien suunnittelun alkuvaiheesta rakennushallituksen arkistossa säilynyt konseptimainen raportti kertoo ylijohtaja Dahlströmin, kenraalimajuri Ramsayn, eversti Mansnerin ja kokouksen sihteerin arkkitehti Evert Lagerspetzin pohtineen rakennusten tarvetta. Lagerspetz – ainakin käsialasta päätellen – oli lisäksi luonnostellut rakennuksia ruutupaperille. Evert Lagerspetz otsikoi työryhmän ensimmäisen tapaamisen tuloksena syntyneen asiakirjan ohjelmaksi Suomen asevelvollisten puuparakeista. Se totesi reservikomppanian koostuvan noin 300 miehestä, jotka tuli voida jakaa kahteen rakennukseen. Niihin tuli sijoittaa kaksi aliupseerihuonetta, kaksi pesuhuonetta, eteinen ja toimisto. Komppanialle tuli rakentaa artelli eli keittiörakennus, jossa olisi myös leipomo. Artellin yhteyteen tuli suurehko katos, joka toimisi ruoka- ja harjoitussalina sekä kirkkona. Lisäksi tarvittaisiin muonavarasto suurine kellareineen, varusvarasto jokaista kasarmia varten, yksinkertainen liiteri, joka toimisi miehistön käymälänä, ruutikellari ja kaivo. Lisäksi tarvittiin upseeriasunto, jossa tuli olla 2–3 huonetta ja keittiö komppanian päällikölle sekä huoneet yliupseerille, tarkastajalle ja kanslialle, yhteensä kuusi huonetta. Varusmestarille ja kenttävääpelille tarvittiin kummallekin huone ja keittiö sekä huone plutoonan aliupseereille. Lisäksi tarvittiin ulkorakennus, jossa olisi tilaa neljälle hevoselle sekä yksi suurempi ja kaksi pienempää halkoliiteriä erillisine käymä

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=