Lappeenrannan varuskuntahistoria

152 rantaan sijoitettiin kaiketi jo huonon rakennuspohjankin vuoksi vain sauna. Rannan yläpuolelle tasanteen reunalle sijoitettiin artelli ja vastapäätä sitä aukion tai mieluummin pihan toiselle puolen miehistöparakki. Muut rakennukset ryhmittyivät saman pihan ympärille: rannan puolella olivat molemmin puolin ruokakatosta ja hiukan muista rakennuksista syrjässä sairaala ja upseeriasunto, siitä itään alipäällystön asunto ja sen vieressä varusvarasto. Eteläpuolelle oli molemmin puolin miehistöparakkia sijoitettu linjaan muonavarasto ja arestihuone ja hiukan kauemmaksi rakennuksista käymälä. Länsireunassa oli vielä ulkorakennus. Rakennukset reunustivat tilavaa pihaa, jota voitiin käyttää harjoituksiin – varsinainen harjoitus- ja ampumakenttä sijaitsi hiukan kauempana. Lappeenrannan reservikomppanian rakennukset noudattivat samoja yleisten rakennusten ylihallituksen laatimia ja senaatin hyväksymien mallipiirustuksia kuin muutkin Suomen reservikomppaniat. Niistä parakki (A) oli painetuissa piirustuksissa suunniteltu 290 miehelle ja kahdeksalle aliupseerille. Suorakaiteen muotoisen ja kaksikerroksisen rakennuksen molemmissa päissä oli leveät pariovet. Hirsitalon lämmityslaitteina vain kaksi kamiinaa keskellä rakennusta. Alakerran toisessa päädyssä oli erillinen huone aliupseereille ja symmetrisesti sitä vastapäätä keskikäytävän toisella puolen pesuhuone. Sitä käytettiin myös lukusalina. Parakin keskellä kulki leveä käytävä, jonka molemmin puolin oli sijoitettu reservimiesten makuulaverit kahteen kerrokseen. Ne oli jaettu useampaan moduuliin, joiden perusyksikkönä oli kolme vierekkäistä laveria. Niiden väliin jäi väljälti tilaa, samoin sivuseinien ja laveririvien välissä miesten varusteille. Niitä varten oli laverien seinämiin myös keskikäytävällä kiinnitetty koukut. Keskikäytävältä johti neljä porrasta parakin yläkertaan. Portaitten jatkona oli yläkerrassa kahdessa rivissä kaksikerroksisia lavereita ja lisäksi sivuseinien suuntaiset laveririvit, satulakaton lappeiden vuoksi kuitenkin vain yksikerroksiset. Alakerran tapaan laverien välissä oli melko paljon lattiapintaalaa. Lavereiden seinämissä ja porrasrakenteessa oli koukkuja reppujen ja muiden tavaroiden säilyttämistä varten. Rakennuksen pitkissä julkisivuissa tuki sokkelin yläpuolelle kohoavaa vaakalaudoitettua seinää piirustusten mukaan kulmista ja kolmesta kohtaa seinästä pystyhirsi. Näin seinäpintaan muodostui neljä vyöhykettä, joiden keskelle olivat vuorilaudoin koristetut isot 16-ruutuiset pari-ikkunat. Suhteellisen matalasta seinäpinnasta kohosi iso satulakatto, jonka harjalla oli lähes koko rakennuksen pituinen, tuuletusikkunat sisältävä satulakattoinen rakennelma. Sisältä kasarmit miellettiin Santeri Ingmanin vuonna 1892 ilmestyneen Reservikasarmista-kirjan mukaan seuraavanlaiseksi: “Kasarmissa toiset katselivat kummissaan yksitoikkoisia, autioita seiniä ja kaksikerroksisia, liistapuilla miehittäin palstoitettuja lavereita, jotka heidän mieleensä niin ehdottomasti muistuttivat tallin pilttuita, ja he tunsivat jo ilkeästi melkein olevansa luontokappaleen kaltaisia...” Reservikomppanian ruokala- ja keittiörakennuksessa eli artellissa (B) oli suorakaiteen muotoinen, seiniltään avoin ruokalakatos ja siihen rannan puolelle liittyvä pienempi keittiöosa. Keittiön keskellä oli tulisija, ruokalaosassa kiinteät ruokapöydät ja rahit. Ruokasalin korkeaa telttakattoa tuki rakennuksen keskeltä neljä pystyhirttä sekä katoksen reunoilla pystyhirret, joita oli vielä tuettu poikittaisin hirsin. Artellin ulkoasua dominoi ruokailukatoksen korkea telttamainen katto ja toisaalta keittiön tulisijan jykevä, korkealle nouseva piippu. Artellissa ruokailun ohella pidettiin ainakin oppitunteja. Santeri Ingmanin kuvauksen mukaan: “Ruokasuojassa vääpeli piti haluttomasti kuuntelevalle miesjoukolle kansantajuista esitelmää...” Kauniilla paikalla Saimaaseen viettävän rinteen ylätasanteella seisova upseerirakennus (C) oli rakennettu talviasuttavaksi. Siinä oli korkea satulakatto; ullakolle ei kuitenkaan tehty asuinhuoneita, vaan se toimi säilytystilana. Talossa oli kuusi huonetta, toisella pitkällä sivulla kaksi kansliahuonetta ja keittiö, toisella sivulla huone komppaniaa tarkastamaan saapuville upseereille sekä kaksi huonetta komppanianpäällikön asunnoksi. Rakennukseen oli kolme sisäänkäyntiä: yksi pitkältä sivulta kansliahuoneeseen ja lisäksi molemmissa päädyissä ovet. Keittiöpäädyssä oli lisäksi kylmä porstua; toisessa päädyssä portaat olivat hienommat ja portaiden päätteeksi pieni kuisti. Talossa oli ainakin kansliasivulla isot, moniruutuiset ikkunat, joiden puitteita oli yläosaltaan korotettu jykevällä puitelistalla. Keskellä sijaitsevan kansliahuoneen edessä oli mallipiirustuksessa kuisti, jolla kansliaan asioimaan tulevan reservimiehen oli hyvä odottaa vuoroaan parioven takana. Seinät oli mallipiirustuksen mukaan vaakalaudoitettu ja seinäpinnan yläosassa oli vielä pintaa jakava vaakalista. Rakennuksen kulmissa oli lisäksi pystylaudat.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=