Lappeenrannan varuskuntahistoria

9.7.4 Rakennustyöt 185 9.7.6 Rakennukset 193 9.7.7 Venäläisten joukkojen kasarmit 1900-luvun alussa 218 9.8 Kaupunkiyhteisön muista rakennuksista 282 9.9 Kaupunkirakenteeseen vaikuttaneet tekijät autonomian kaudella 222 10 JOUKKO-OSASTOT VUODEN 1812 JÄLKEEN 225 10.1 Venäläiset joukot 225 10.2 Suomalaiset joukot ennen asevelvollisuuslakia 232 10.3 Lappeenrannan reservimiehet 236 11 LEIRIKOKOONTUMISET 242 11.1 Ensimmäiset leirit vuosina 1885 ja 1888 242 11.2 Loppukauden leirit 251 12 SUOMEN RAKUUNARYKMENTTI 254 12.1 Rykmentin perustaminen 254 12.2 Ensimmäiset vuodet 254 12.3 Elämää rykmentissä 265 12.4 Suomen rakuunarykmentin hevosten hankinta 271 12.5 Lakkauttaminen 275 13 LAPPEENRANTA – ITSENÄISYYDEN KAUDEN VARUSKUNTAKAUPUNKI 277 13.1 Lappeenranta vuoden 1918 jälkeen 277 13.2 Kaupunkirakenne itsenäisyyden kaudella 278 13.2.1 Kaavoitus 278 13.2.2 Kaupunkirakenne 280 13.3 Varuskunnan alueet ja rakennukset itsenäisyyden kaudella 282 13.3.1 Alue ja rakennukset ennen sotia 282 13.3.2 Alue ja rakennukset sotien jälkeen 289 13.4 Kaupunkirakenteen erityispiirteitä 295 13.5 Kaupunkirakenteen muodostumiseen vaikuttaneet tekijät 296 14 JOUKKO-OSASTOT ENNEN SOTIA 299 14.1 Tykistövaruskunta 299 14.1.1 Tykistökoulu 299 14.1.2 Elämää tykistövaruskunnassa 302 14.2 Ratsuväkiprikaati 308 14.2.1 Prikaatin perustaminen Lappeenrantaan 308 14.2.2 Ratsuväkiprikaatin rykmentit 311 14.2.3 Elämää ratsuväkivaruskunnassa 312 14.3 Varuskuntakaupungin sotavuodet 323 15 TYKISTÖN JA RAKUUNOIDEN VARUSMIESVARUSKUNNASTA PÄÄLLYSTÖOPISTON KAUTEEN 327 15.1 Joukko-osastot sotien jälkeisellä kaudella 327 15.2 Maanpuolustukseen liittyvä järjestötoiminta 1918–1992 335 15.3 Vanhojen joukko-osastojen siirto ja lakkauttaminen 339 LÄHTEET 344

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=