Lappeenrannan varuskuntahistoria

79 varsinaiseen linnoitukseen, jossa heti portin jälkeen vasemmalla sijaitsi nykyisin ratsuväkimuseona toimiva kivinen corps de garde. Portin oikealle puolella jäi pitkä puinen muonamakasiini. Portista suoraan pohjoiseen aukeni leveä pääkatu, jossa kadun vasemman puolen kivisten sotilaskasarmien ja kadun oikean puolen ortodoksisen kirkon rajaaman katunäkymän sulki keskellä linnoitusta kadun keskellä sijaitseva päävartio. Vartion jälkeen oli pieni aukeama, jota 1790-luvun loppupuolelta lähtien käytettiin ainakin markkinoiden pitoon. Linnoituksen portin itäpuolella sijaitsi ensimmäiseksi redutiksi nimetty varustus. Ykkös- ja kakkosredutit siis sijaitsivat pääportin molemmin puolin. Ykkösredutti oli pohjakaavaltaan lähes samankaltainen, kolmikerroksiseksi terassoitu linnoituslaite kuin kakkosredutti. Kuitenkaan nykyisen Kaupunginlahden puoleisella sivulla ei reduttiin ollut formuloitu alinta käsipuolustukseen tarkoitettua vallia, vaan oli tyydytty vain tykistön valleihin. Näistäkin oli tykkejä sijoitettu vain mäen harjalla sijaitsevalle ylemmälle vallille. Vuonna 1803 redutissa oli sijoituspaikka 12 tykille. Vuodelta 1810 olevan kartan ampumasektoreita osoittavien merkintöjen mukaan tykkejä olisi kuitenkin ollut vain 10, näistä kuusi ylimmällä vallilla. Ylimmän vallin vallikäytäville johti muonavaraston päädyn kohdalta kaksi luiskaa. Ykkösredutin koillispuolella sijaitsi ruotsalaisen kauden redutti Faberin paikalla puolibastioniksi nimitetty vallitus. Sen alapuolella rinteen juurella oli lisäksi patteri. Patterin valli noudatti pohjakaavaltaan samaa tyyppiä kuin länsireunalla sijaitsevan nelospatterin nelinkertaiset tykkivallit. Nykyiseen kaupunginlahden rantaan rajoittuvan patterin tykkiasemista oli kaksi suunnattu kohti lahtea, kaksi osoitti koilliseen ja kaksi linnoituksen eteläpuoliselle linnoitusesplanadille. Etelänpuoleisten tykkiasemien välistä oli kohti patterin keskustaa rakennettu lyhyt vallinpätkä. Tässä ei kuitenkaan sijainnut tykkiasemia, joskin se puolibastionia ja patteria kuvaavan profiilipiirustuksen mukaan oli kuitenkin rakennettu rintavarustukseksi kaupunginlahden suunnasta tulevaa hyökkäystä vastaan. Vastaavanlaisia ulokkeita erkani vallikäytäville nelospatterin kohdalla ykköspatterin pohjoispäässä. Rakenteilla lienee pyritty saamaan aikaan lisää syvyyttä puolustuslaitteisiin, sillä ne toivat lisää katvetta vallikäytävien tykeille ja olisivat olleet hyödyksi, jos mahdollinen hyökkääjä olisi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=