Lappeenrannan varuskuntahistoria

98 Kenttävarustukset ja niiden vartiot Nikolain etulinnake ja siellä kivinen kasarmi, kaponieeri ja ruutikellari Suomalainen kirkko Suuri esikaupunki Pieni esikaupunki Saimaan laivaston venevajat Vartio Merihallinnon palvelijoiden asunnot Merihallinnon päällikön asuintalo Muonahallinnon heinälatoja Kalkkikiven louhimiseen ja kairaamiseen käytetty alue rakennuksineen Postipiha Papin talo Puhakan kylä Maanmittari Londinin talo Venäläisen kauden rakennuksista ovat Lappeenrannassa säilyneet Suuren kivikadun varrella sijainneet Viipurin portin corps de garde, kolme kasarmirakennusta, kirkko, komendantin talon kivinen osa, ylätasanteen pohjoisosan kaksi harmaakivistä makasiinia ja luoteisosan kaksi kasarmirakennusta sekä Viipurin esikaupungin puinen kirkko. Jo tässä vaiheessa voidaan esittää jäljempänä käsitellyn aineiston perusteella laadittu taulukko, josta käyvät ilmi näiden Lappeenrannan vanhimpien rakennusten rakennusajat. Rakennus rakennusaika Komendantin talo 1778 Kasarmi n:o 4 1779 Corps de garde 1778 Ortodoksinen kirkko 1782–1785 Kasarmi n:o 8 1798 Luterilainen kirkko 1792 Pääkadun varrella sijaitsevat 3 kasarmia 1798 Harmaakiviset makasiinit 1802–1803 8.5.1 Komendantin talo Linnoituksen komendantti asui Lappeenrannassa pitkään yksityistalossa. Ensimmäinen komendantti, kapteeni Kuprianov, asui 1740-luvulla viipurilaisen kauppiaan Kristian Sesemanin Lappeenrannassa sijaitsevassa talossa. Myöhemmin hän siirtyi kauppias Henrik Schmidtin taloon. 1750-luvun alussa komendantille oli nimetty oma rakennus, jossa hän ei kuitenkaan kaikesta päättäen asunut ainakaan koko aikaa; 1750-luvun puolivälissä komendantti nimittäin asui postimestarin virka-asunnossa. 1764 kaupunkiin saapunut komendantti Barbot de Marni taas asui aluksi venäläisen kauppiaan luona, mutta vaati kaupunkilaisia rakentamaan itselleen oman talon. Komendanttia varten myös rakennettiin oma rakennus puusta, sillä Marnin komendantinkauden jälkeiseen aikaan ajoittuvat myöhemmät lähteet kertovat kaupungissa sijainneen “vanhan komendantin talon”. Uusi komendantin talo eli nykyisin linnoituksen kaupunginosan käräjätalona toimiva rakennus taas rakennettiin kivestä vanhan talon jatkeeksi. Linnoituksen komentaja oli kaupungin ylin henkilö. Kaupunki toimi sotilaiden ehdoilla ja komendantti oli varuskunnan päällikkö. Komendantin talo taasen oli varuskuntakaupungin kaupunkikuvassa yhtä tärkeä kuin komendantin asema. Komendantin kivisen talon rakentaminen liittyi Lappeenrannan linnoituksen merkityksen kasvuun ja sitä kautta vuoden 1774 asemakaavan toteuttamiseen. Komendantin talon suunnittelijoista ei ole säilynyt tietoja. Myös rakennusaikaiset suunnitelmapiirustukset puuttuvat. Knapaksen mukaan ajan sotilasrakennuksille oli kuitenkin tyypillistä, että ne seurasivat Pietarin sotakollegion mallisuunnitelmia – kuitenkin usein paikallisin poikkeuksin. Komendantin talolla ei linnoituksen muiden talojen tapaan ole siten välttämättä yhtä suunnittelijaa, vaan linnoitusupseerit ovat todennäköisemmin suunnitelleet ja rakentaneet rakennukset

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=